Nexhmedin Zajmi (1916-1991)

 Nexhmedin Zajmi (1916-1991) was born in Trebisht in the Dibra region. In 1931, he attended the American Vocational School in Tirana, where he studied agriculture and, later, art. He finished his schooling in 1938 and went on to study at the Academy of Fine Arts in Rome, where he graduated in 1943. After his return to Albania in 1944, he taught at the Jordan Misja Academy and at the Academy of Fine Arts (Instituti i Lartë i Arteve Figurative) until 1969. Though much of his painting falls well within the category of conformist socialist realism, he is also remembered for moving portraits such as Nëna labe (Mother from Laberia), 1955, and Malësorja (Highland Woman), 1947.  Nexhmedin Zajmi (1916-1991) wurde in Trebisht im Gebiet von Dibra geboren. Ab 1931 studierte er an der amerikanischen Technischen Schule in Tirana, wo er Landbau und später auch Kunst- wissenschaft lernte. Nach Abschluss seiner Schulbildung im Jahre 1938 studierte er an der Kunst- akademie in Rom, die er im Jahre 1943 absolvierte. Nach seiner Rückkehr nach Albanien im Jahre 1944 unterrichtete er an der Jordan Misja Kunstschule und bis 1969 an der nationalen Akademie für bildende Kunst (Instituti i Lartë i Arteve Figurative). Sein künstlerisches Schaffen bewegte sich klar innerhalb der Grenzen des sozialistischen Realismus, doch erinnert man auch an schöne Porträts wie Nëna labe (Mutter aus Laberia), 1955, und Malësorja (Bergbewohnerin), 1947.  Nexhmedin Zajmi (1916-1991) u lind në Trebisht në krahinën e Dibrës. Në vitin 1931 filloi Shkollën Teknike Amerikane në Tiranë, ku studioi për bujqësi dhe më pas për vizatim. Pasi mbaroi shkollimin në vitin 1938, vazhdoi studimet në Akademinë e Arteve të Bukura në Romë, ku dhe u diplomua në vitin 1943. Pas kthimit në Shqipëri, në vitin 1944, dha mësim në shkollën e mesme artistike Jordan Misja dhe në Institutin e Lartë të Arteve Figurative deri në vitin 1969. Ndonëse pjesa më e madhe e pikturave të tij bëjnë pjesë në rrymën konformiste të realizmit socialist, ai kujtohet edhe për portretet mbresëlënëse: Nëna labe, 1955, dhe Malësorja, 1947.
01 Mother from Labëria, 1955
(National Art Gallery, Tirana) 02 Woman from Dardha
(National Art Gallery, Tirana) 03 Tale of War
(National Art Gallery, Tirana) 04 Interior in Theth
(National Art Gallery, Tirana) 05 Cottage in Italy, 1944
(National Art Gallery, Tirana) 06 Highland Woman, 1947
(National Art Gallery, Tirana) 07 Still Life, 1955
(National Art Gallery, Tirana) 08 Partisan Ambush, 1956
(National Art Gallery, Tirana) 09 Street in Tirana
(National Art Gallery, Tirana) jquery image lightboxby VisualLightBox.com v6.1
Robert Elsie Albanian Art