Guri Madhi (1921-1988)

 Born in Korça, Guri Madhi (1921-1988) took part in the Second World War. From 1950-1956, he studied at the academy of arts in Leningrad, and worked for the ministry of culture on his return to Albania. In the wake of the 1966 purge (‘the struggle against bureaucracy’), Madhi was transferred to Gjirokastra to work at a military garrison for two years, but managed to return to Tirana in 1970. From then on, he was careful to ensure that his works conformed to communist party teachings. Guri Madhi taught art for many years at the Jordan Misja Academy and at the Academy of Fine Arts (Instituti i Lartë i Arteve Figurative) in Tirana, from which he retired in 1983 as one of the best-known painters of his generation. He died in Budapest.  Der in Korça geborene Guri Madhi (1921-1988) nahm am Zweiten Weltkrieg teil. Von 1950 bis 1956 studierte er an der Kunstakademie in Leningrad und arbeitete nach seiner Rückkehr nach Albanien im Kulturministerium. Nach einer Säuberung im Jahre 1966 („der Kampf gegen die Bürokratie“) wurde Madhi nach Gjirokastra geschickt und musste zwei Jahre in einer Kaserne arbeiten. Erst im Jahre 1970 konnte er wieder nach Tirana. Ab dieser Zeit sind seine Werke in klarem Einklang mit den Lehren der Kommunistischen Partei. Viele Jahre lang unterrichtete er an der Jordan Misja Kunstschule und an der nationalen Akademie für bildende Kunst (Instituti i Lartë i Arteve Figurative), und ging im Jahre 1983 in Rente. Guri Madhi war damals einer der bekanntesten Maler seiner Generation. Er starb in Budapest.  Guri Madhi (1921-1988) u lind në Korçë dhe mori pjesë në Luftën e Dytë Botërore. Në vitet 1950- 1956 studioi për pikturë në Akademinë e Arteve në Leningrad (Bashkimi Sovjetik). Pas kthimit të Shqipëri punoi për Ministrinë e Kulturës në Tiranë. Gjatë spastrimit politik të vitit 1966 (“Lufta kundër Burokracisë”) u dërgua në Gjirokastër ku punoi dy vjet në një kazermë ushtarake deri sa u lejua në vitin 1970 të kthehej në Tiranë. Pas këtij viti veprat e tij përputheshin tërësisht me mësimet e Partisë. Për shumë vite dha mësim në shkollën e mesme artistike Jordan Misja dhe në Institutin e Lartë të Arteve Figurative në Tiranë deri sa doli në pension në vitin 1983. Guri Madhi ishte ndër piktorët më të njohur të brezit të tij. Vdiq në Budapest.
01 Guri Madhi (1921-1988) 02 Man from the Highlands, 1955
(National Art Gallery, Tirana) 03 Male nude, 1954 04 Portret of Mother Dhespina, 1952
(National Art Gallery, Tirana) 05 Bajram Curri at the Cave of Dragobia, 1956
(Guri Madhi Gallery, Korça) 06 Foundation of the Army, 1962 07 Partisan Swearing an Oath, 1968
(National Art Gallery, Tirana) 08 Partisans and the People, 1973 09 Enver Hoxha Denouncing the Warsaw Pact
at the Conference of Moscow, 1974
(National Art Gallery, Tirana) 10 Idriz Seferi Waging War, 1981 11 The North and I, 1982 12 Landscape near Mount Dajti, 1987 jquery image lightboxby VisualLightBox.com v6.1
Robert Elsie Albanian Art