Abdurrahim Buza (1905-1986)

 Abdurrahim Buza (1905-1986) was born in Skopje of a family from Gjakova in Kosovo. With the help of Bajram Curri, he was able to get a basic education in Shkodra and Tirana and then attend the Normal School (Shkolla Normale) in Elbasan (1923-1928). As a student there, he took an active part in the so-called Democratic Revolution of June 1924. He was subsequently able to study in Italy on an Albanian government scholarship. Together with sculptor Odhise Paskali, he attended the Academy of Fine Arts in Turin for a year, and then continued his training as a painter in Florence (1933). On his return to Albania, he taught art at a school in Tirana and from 1947 at the Jordan Misja Academy, where he remained until his retirement in 1966. Buza's works were first exhibited at the national level in April 1945. They are characterized by bright colours and a certain peasant naivety. He dealt with a wide range of themes in his painting, from portraits to landscapes in Pogradec and Tirana, as well as historical, legendary and nationalist subjects. The spirit of his native Kosovo is reflected in many of the ca. 500 oil paintings and 10,000 drawings of his, which have been preserved.  Abdurrahim Buza (1905-1986) wurde als Sohn einer Familie aus Gjakova im Kosovo in Skopje geboren. Mit Unterstützung von Bajram Curri ging er in Shkodra und Tirana in die Schule und lernte anschließend an der Normalschule (Shkolla Normale) in Elbasan (1923-1928). Dort nahm er auch an der sogenannten Demokratischen Revolution von Juni 1924 teil. Mit einem staatlichen Stipendium ging Buza nach Italien, wo er zusammen mit dem Bildhauer Odhise Paskali an der Kunstakademie von Turin studierte. Anschließend im Jahre 1933 verbrachte er als junger Maler einige Zeit in Florenz. Nach seiner Rückkehr nach Albanien unterrichtete Buza an einer Schule in Tirana und ab 1947 an der Jordan Misja Kunstakademie, wo er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1966 tätig war. Auf nationaler Ebene wurden die Werke des Abdurrahim Buza zuerst im April 1945 ausgestellt. Bezeichnend für seine an die Naive Malerei erinnernden Gemälde sind grelle Farben. Unter seinen Werken findet man Porträts und Landschaftsbilder aus der Umgebung von Pogradec und Tirana, sowie historische, legendarische und patriotische Themen. Manche der ca. 500 noch erhalten gebliebenen Ölgemälde und der ca. 10.000 Zeichnungen erinnern an sein Geburtsland Kosovo.  Abdurrahim Buza (1905-1986) u lind në Shkup, në një familje me origjinë nga Gjakova. Me ndihmën e Bajram Currit vazhdoi shkollën fillore në Shkodër dhe Tiranë dhe më pas Normalen e Elbasanit (1923-1928). Si student mori pjesë në të ashtuquajturin revolucion demokratik të qershorit, të vitit 1924. Pas kësaj, iu krijua mundësia për të studiuar në Itali, financuar nga qeveria shqiptare. Për një vit, së bashku me skulptorin Odhise Paskali, ndoqi Akademinë e Arteve të Bukura në Torino dhe më pas vazhdoi përgatitjen si piktor në Firence (1933). Kur u kthye në Shqipëri punoi si mësues vizatimi në Tiranë dhe që nga viti 1947 në shkollën e mesme artistike Jordan Misja ku dhe doli në pension në vitin 1966. Punimet e Buzës u ekspozuan për herë të parë në nivel kombëtar në prill 1945. Karakteristikë e pikturave të tij janë ngjyrat e ndezura dhe një farë naiviteti fshataresk. Piktori ka trajtuar një mori të larmishme temash, nga portretet te peizazhet e Pogradecit dhe Tiranës si dhe temën historike, epike dhe kombëtare. Fryma e vendlindjes së tij, Kosovës, pasqyrohet në rreth 500 piktura në vaj si dhe në 10.000 skica, të cilat janë në ruajtje.
01 Abdurrahim Buza (1905-1986) 02 Self-portrait, 1934
(National Art Gallery, Tirana) 03 Pogradec, 1934
(National Art Gallery, Tirana) 04 Portrait of a Boy, 1939
(National Art Gallery, Tirana) 05 Azem Galica and his Fighters, 1976
(National Art Gallery, Tirana) 06 Refugees, 1957
(National Art Gallery, Tirana) 07 League of Prizren
(National Art Gallery, Tirana) 08 Woman with Two Babies
(National Art Gallery, Tirana) 09 Gjakova Wedding, 1979
(National Art Gallery, Tirana) jquery image lightboxby VisualLightBox.com v6.1
Robert Elsie Albanian Art